Hotline Games 羅技 G403 / G603 / G703 - 非凡的防滑鼠標握把

Hotline Games 羅技 G403 / G603 / G703 - 非凡的防滑鼠標握把

可用性: 有存貨
  • 小販:Hotline Games
  • 類別: 最暢銷, 非凡的, 鼠標握把, 熱線遊戲, 最新項目, 鼠標握把 2, G Pro / G102 / G203
$80.00

- 熱線遊戲產品

- 改進手感的第三代非凡防滑握把

- 羅技 G403/ G603 / G703 的完美剪裁

- 高品質聚合物橡膠材料,確保抓地力和外形