BT.L Razer Viper / Viper Ultimate - 防滑鼠標手柄 - 黑綠色

BT.L Razer Viper / Viper Ultimate - 防滑鼠標手柄 - 黑綠色

可用性: 有存貨
  • 小販:Takasta
  • 類別: 雷蛇, 毒蛇, 最暢銷, 毒蛇終極, 最新項目, 鼠標握把 2, BT.L
$72.00

- BT.L 產品

- 為您的 Razer Viper / Viper Ultimate 手工切割

- 高品質軟聚合物橡膠(類似於蜥蜴皮)材料,確保抓地力和外形尺寸